OBS: Prisjustering kommer fra 1/1/2021

Lommeregnere for bruk i skolen

Aurora HC106 og HC133 har i forbindelse med oppgradering skiftet navn til Math Ps23 og Math Ps8. Dette er Norges mest brukte skoleregnere, som brukes på godt over halvparten av grunnskolene. Math Numeri 624 og Math Mt633 plus leveres til et stort antall videregående skoler, fagskoler og høyskoler, men også til ungdomstrinnet. Ofte som et hendig supplement til GeoGebra eller annen dynamisk programvare for pc, da det blir for tungvint å bruke pc til alle utregninger.

Gå til siden for skoleregnere for flere opplysninger, brosjyrer og nedlasting av interaktive tavleprogram. Vi er kjent for høy kvalitet, god service og rask levering.

Ta kontakt hvis dere ønsker katalog på eHandel.